خداحافظ ماه زیبای خدا

اختیاریه، اختیاریه نبود اگه این گروه جوان و پر انرژی به هم یا علی نمیگفتن.

این بچه ها هیچوقت برای فهمیده شدن و دیده شدن فریاد نزدند اما به لطف نگاه شما مخاطبان اختیاریه، هم مزدشون رو گرفتند هم سکوتشون پر از صدا بود.

دم همتون گرم...

چقدر همه‌تون رو دوست دارم، چقدر خوبه که با هم کار و کیف میکنیم.