« + می‌مونی برام؟ - نمی‌دونم... واقعا نمی‌دونم... بستگی به رفتارت توی سطل آشغال داره...»