این دو در سریال فاصله‌ها هم بازی بودند.

AndroidOnlineNewsImage.aspx