برادر جان هم تموم شد

ولی جایی در قلب و ذهن تک تکمون باز کرد که قابل گفتن نیست

ممنون از کارگردان صبور و با اخلاق.. نویسنده درجه یک و تک تک عوامل و بازیگران فوق العاده این سریال فراموش نشندنی

هیچ چیز برای یک بازیگر بهتر ازین نیست که نتیجه زحمتاتش رو ببینه و با نظرات و انرژی مردم ،خستگی زحمتات چند ماهه از تنش دربیاد.... ممنون از کارگردان صبور و مهربون و با اخلاق

نویسنده کاربلد و درجه یک و تک تک عوامل پرانرژی پشت صحنه و بازیگران خستگی ناپذیر و فوق العاده ابن سریال فراموش نشدنی...

دوستتون دارم و دم تک تکتون کرم