جمال سلیمان بازیگر فیلم بازمانده کارگردان زنده یادسیف اله داد.