الهی در این روز زیبای عید فطر، هر چی خوبیه و خوشبختیه، خدای مهربون، براتون رقم بزنه، کلبه هاتون از محبت گرم باشه و ارامش مهمون همیشگی خونه هاتون باشه،عید بر همگان مبارک