عید فطر مبارک خدا رو شکر که دوست داشتین ... خدا رو شکر که به همت همه همکارانم در سریال برادرجان به ویژه سعید نعمت اله و محمدرضا آهنج از : - حق الناس - احترام و بزرگتری - برادری و رفاقت - خانواده و صبوری - مقاومت و ظلم ستیزی - اخلاق و ادب و.... گفتیم و به دل و جانتان نشست! سعید نعمت اله عزیز خدا رحمت کنه مادرت رو برادر جان! عکس مربوط تولد سعید خان ه همین چند روز پیش.