به گزارش پارس نیوز، 

اوایل خرداد ماه،پس از افطارِ یکی از شبهای خوب ماهِ رمضان،به دعوت موسسه ی نشر و تنظیم آثار حضرت امام خمینی، شب شعر "حضور" رو اجرا کردم

شاعران برجسته ی ارجمندی شعرخوانی داشتند و شب با شکوهی بود در هوای شعر...

مهمان ویژه ی این جمع هم البته سر کار خانوم مصطفوی، دختر گرانقدر حضرت امام بودند

خدا قوّت به همه ی بزرگواران در موسسه ی نشر و تنظیم آثار امام خمینى و نام و یاد حضرت امام خمینی ره تا همیشه گرامی باد