به گزارش پارس نیوز، 

بعد از مراسم اسکار ۲۰۱۹ شایعات زیادی درباره لیدی گاگا و بردلی کوپر منتشر شده بود که همان زمان توسط لیدی گاگا و چند روز پیش نیز از سمت ایرینا شایک تکذیب شد.