«امسال ماه مبارک رمضان با سریالهاش شبهای قشنگی برای مردم ساخت و خدا روشکر که دوستانم در ایجاد لحظات خوب برای مردم سهیم بودند . در واقع میشه گفت سریالها بود ودرخشش عزیزانی که من با آنها و در کنار آنها بزرگ شدم ، #علیرضاآرا #کامران_تفتی #نیمارییسی ، دمتان گرم و خسته نباشید ، و حالا لذتمان تکمیل میشود وقتی دوست کاربلدم بانو #شبنم_مقدمی با فیلم بی نظیر #نرگس_آبیار برپرده های سینما میدرخشد . خدا رو شکر برای داشتن دوستانی اینچنین بی نظیر . بدرخشید عزیزانم .❤❤❤❤»

AndroidOnlineNewsImage.aspx