اگه یه سری اشکال کارتونی همراه مون بود همیشه جالب بود به نظرم شمادوست داشتید چه اشکال بامزه ای همراهتون بود !؟

AndroidOnlineNewsImage.aspx