فریبا باقری متولد 30 شهریور 1370 در تهران، مجری است

 

فارغ التحصیل لیسانس مهندسی IT و فوق لیسانس مطالعات فرهنگ و رسانه می باشد سالهاست در تلویزیون اجرا می کند و قبلا هم در رادیو بود، او متاهل است