آب و هوا و طبعیت بسیار خوب و لباس زیبای بختیاری در روستای ملک آباد کوهرنگ استان چهار محال و بختیاری با تشکر از خانواده محترم و مهمان نواز حسینی جای همه شم