به گزارش پارس نیوز، 

طبق قانون شورای صنفی نمایش هنوز یک هفته از سرگروهی فیلم نبات در گروه سینمایی زندگی باقی مانده است.

این در حالی است که از چند روز پیش بلیت فروشی فیلم «زهرمار» بعنوان جایگزین فیلم نبات آغاز شده بود که بر اساس قانون و بعد از پیگیری های بعمل آمده، بلیت فروشی فیلم زهرمار متوقف شد تا اکران فیلم نبات تا هفته آینده در گروه سینمایی زندگی ادامه یابد.