خیلی خوشحالم از تصویب این قانون، بعد پخش این اجرا در (عصر جدید) حتما زمان زیادی صرف تحقیق و بررسی برای ارائه این لایحه و تصویبش در مجلس شده اما اگر حتی یک درصد پخش این اجرا در تصویب این قانون تاثیر داشته، بسیار بسیار احساس ِ خوبیه...

ممنون از خانم فاطمه رادمنش و همسرشون برای طراحی این اجرا در عصر جدید با اینکه ایشون از مسابقه حذف شدن.

ویدئوی اجرای فاطمه رادمنش در عصر جدید را از اینجا ببینید.