امشب یک تئاتر خوب دیدم... بالاخره از دل اتاق تاریکم اومدم بیرون و شهر مون رو دیدم، "شهر ما"  که هم گاهى بارونى میشه ،هم بستنى هاش مزه ى بچگى مون رو مى ده... برین ببینید و مثل من کِیف کنید!

تماشاخانه ایرانشهر ساعت٢١:٣٠ #شهر_ما #حسن_معجونى #حسین_امیدى عکس از #مهدى_چاکرى