تست گریم فیلم”خداحافظ المپیک”

تهیه کننده و کارگردان:مجتبی پوربخش

فیلمبردار:مجید گلسفیدی

نویسنده:بهنام بروجردی

طراح گریم:مهدی صیادی

عکسهای فیلم هم به زودی منتشر میکنم.