یادمه این عکس رو برادرم بیست سال پیش دقیقا در همین روز و همین ساعات ازم گرفت. روزی که برای شرکت در مسابقه نُه بعلاوه یک به یکی از استودیوهای شبکه تهران رفته بودم. عادل مجری ورزشی این مسابقه بود. اولین بار بود عادل رو در قامت مجری میدیدم. اون موقع هنوز برنامه نودی وجود نداشت و تازه داشت مقدمات اجرای اولین برنامه رو در ذهن خودش مرور میکرد. اون روز فکر نمیکردم که حضورم در این مسابقه منجر به یک آشنایی و همکاری بیست ساله بشه. همکاری و رفاقتی که حسادت خیلیا رو بر انگیخت و همین نفرات هم چند وقت اخیر باعث شدن کمی بین من و عادل کدورت پیش بیاد. عیبی نداره. به قول یکی از رفقا خدا اون بالاست و ناظر همه. یا علی