من واقعا شرمنده‌ام شرمنده از اون هم زحمتی که کشیدی و تو پخش سریال اثری ازش نبود و پخش نشد ببخش و به دل نگیر