به گزارش پارس نیوز، 

اسمایل عفیفه درباره تاخیر چند ماهه در تولید سریال «آبان» بیان کرد: ما پیش تولید سریال را شروع کرده ایم ولی برای کلید خوردن آن لازم است که بتوانیم بودجه بگیریم.

وی درباره تولید این سریال که قرار بود سال گذشته کلید بخورد، گفت: سازمان خیلی وضع مالی خوبی ندارد به همین دلیل هم تولید این سریال چند بار به تاخیر افتاد با این حال احتمالاً طی همین روزها بتوانیم بودجه بگیریم تا مسائل مالی حل شود و وارد پروسه تولید شویم.

تهیه کننده سریال های «آنام» و «پریا» در پایان درباره اینکه چه زمانی این سریال را کلید خواهند زد، اعلام کرد: اگر بتوانیم بودجه سریال را در همین روزها دریافت کنیم اوایل تیر، سریال را کلید می زنیم.

سریال «آبان» به کارگردانی ابراهیم شیبانی و تهیه کنندگی اسماعیل عفیفه در شبک یک ساخته می شود.