«امروز روز آخر حکایت های کمال بود .خیلی ناراحتم چون ۹ماه یک گروه ۹۰نفره توی سرمای شدید و گرمای شدید شهرک سینمایی غزالی کار کردن.دلم برای همه تنگ میشه .ممنون از آقای صلح میرزایی (کارگردان درجه یک )و آقای محسن شاینفر (تهیه کننده ی عالی)و بازیگرای خوب مون مثل آقای پاک نیت،خانوم شهره لرستانی،آقای حمید ابراهیمی ،آقای داریوش سلیمی ،امیر نوری عزیز،بیژن بنفشه خواه....................که برای من استاد بودن و عوامل دوست داشتنی مثل آقا جعفر عمو مهدی واستادبیتا ارستویی وو...که خیلی به من کمک کردن تا من خسته نشم ویک تشکر ویژه از آقای حامد صلح میرزایی برنامه ریز عالی #حکایت_های_کمال #محمدرضاشیرخانلو»