«دخترکم بدان که قشنگ ترین صدای زندگی من تپش قلب توست .و باشکوه ترین روز زندگیم تولد توست »

AndroidOnlineNewsImage.aspx