به گزارش پارس نیوز، 

گادوین منشا تمام پست هاى پرسپولیسى و استقلالى خود را پاک کرد.

N9tZU45wkVrB