زندگی رو دوس دارم چون خدا به من فرصتی داده تا جایی که میتونم کمک کنم به انسان های پاک و بی گناه ....

خدا میدونه تلاش کردم میدونه سختی کشیدم تا به اینجا برسم حتما میدونست که قراره چطور آدمی باشم که همیشه پشتم بوده من از آرامش بعد از دیدار با این انسان ها لذتی میبرم که خود خدا میدووونه ... خوشحال کردن و خندوندن دلهای آدما بی اندازه آرامش میاره حتما امتحان کنید...

موسسه توانبخشی معلولین ذهنی