به گزارش پارس نیوز، 

حتما جای خالی عادل فردوسی پور را در تلویزیون حس خواهیم کرد. با کنار رفتن برنامه «نود» از آنتن شبکه سه که با سیاست مدیران این شبکه اتفاق افتاد، عملا جدا از تصویر، صدای عادل فردوسی پور را هم روی مسابقات مختلف تلویزیون نمی شنویم، در واقع او حتی به عنوان گزارشگر هم در شبکه سه دیده نمی شود.

مصاحبه با ژاوی ستاره سرشناس اسپانیایی آخرین حضور او در شبکه ورزش بود که این برنامه هم پنج شنبه شب به پایان رسید تا عادل فردوسی پور نه به عنوان مجری و نه به عنوان تهیه کننده صاحب هیچ برنامه ای در رسانه ملی نباشد.

اینکه تلویزیون و مدیران سیما به توانمندی و استعداد این برنامه ساز و گزارشگر ورزشی اذعان کامل دارند شکی نیست، اما چه سیاستی عادل را از رسانه دور کرده است، سوالی ست که نه تنها برای آن پاسخی وجود ندارد که عملا هیچ تمهیدی هم برای بازگشت او اتخاذ نمی شود. قطعا عادل فردوسی پور در تلویزیون رشد کرده و جایگاه فعلی اش را مدیون رسانه ملی است، اما این سرمایه امروز در اوج پختگی نادیده گرفته می شود تا در قدم اول و بیش از عادل فردوسی پور رسانه از این ماجرا متضرر شود.

شبکه ورزش با پایان گرفتن «فوتبال 120» که اخیرا سکان آن به دست حمید محمدی سپرده شده بود، احتمالا برنامه ای را با همین ساختار، شکل و شمایل جایگزین خواهد کرد. باید دید چه کسی جای عادل سکان برنامه ایی شبیه به «فوتبال 120» را برعهده خواهد گرفت و البته این امکان وجود دارد که «فوتبال 120» با سبکی جدید ، با عادل  یا بی عادل دوباره روی آنتن شبکه ورزش برود.

باید دید سیاست بر حذف کامل عادل فردوسی پور از رسانه ملی است یا تنها حضور در شبکه سه به عنوان برنامه ساز کنار گذاشته شده است. سوال دیگر اینکه فردوسی پور خودش علاقه مند نیست مسابقات فوتبال را گزارش کند یا تهیه کنندگان برنامه های ورزشی به عدم استفاده از او به عنوان گزارشگر تاکید دارند؟!