به گزارش پارس نیوز، 

شهاب جعفرنژاد با انتشار این عکس نوشت: این آراز طفلک... همون اول که باباهه هی می گفت تشنمه یه لیوان اب می دادی دستش قربون شکلت..تموم می شد...

چقدر این خصوصیت حق جویی شخصیت آراز در سریال برادرجان رو این روزها کم داریم...که اگر بود، چه گلستانی بود...

با بازی خوبِ سجاد افشاریان عزیز