دوستانِ عزیز یک توضیحِ کوچک: این‌که گاهی در کامنت‌ها من رو استاد خطاب می‌کنند، دلیل‌اش اینه که من با افتخار معلّم هستم و در طولِ این سال‌ها از این موهبت برخوردار بودم که به تعدادِ زیادی از نازنین‌ترین جوان‌های کشور تجربیّات و دانسته‌های اندک‌ام رو منتقل کنم و شاگردان‌ام بی‌نظیرند و من مفتخر به اون‌ها. و از روی لطف و محبّت‌ِشون من رو استاد خطاب می‌کنند و من خود شاگردِ هنرم تا آخِرِ عمر