فیلم سینمایی مرضیه  تهران سال ۱۳۷۳ . کارگردان: آقای‌ اسفندیار شهیدی.