گم شده در زمان!

زمانِ درستِ گرفتنِ ماهی از آب!

پ.ن: عکس بی ربط، شلخته و قدیمی، ولی خب از هیچی بهتر:)

عکس از عماد عبدالحی