خاطره از سر و روی بعضی عکس‌ها میباره؛ علیرضا رئیسی با عکسی از سریال مثل زندگی تولد ارژنگ جان رو که نقش دایی رو در این سریال داشت تبریک گفت. در کنار شقایق دهقان، پرستو گلستانی و کامران ملک مطیعی.