محمد رضا جان همیشه مثل عضوى از خانواده ام دوستت داشتم. با دیدن سریال " دلدار" با بازى چشمگیر و روان و پخته ات در کنار پدرم بیشتر و عمیق تر دوستت داریم . بهترین هارو برات از هر جهت خواهانیم و امیدوارم بهترین اتفاقات در زمان مناسبش برات رخ بده 

خسته نباشید مى گم به دست اندرکاران و همکاران عزیز در ساخت این سریال