به گزارش پارس نیوز، 

آسایش یک امر بیرونی و آرامش یک پدیده ی درونی است ، مردم ممکنه خیلی تو آسایش باشند اما معدود افردای هستند که در آرامش زندگی میکنند

آسایش یعنی راحتی در زندگی که با امکانات و ثروت خوب و زیاد بدست میآید ، اما آرامش را کسانی دارند که از درون سالم و سلامتند شاید بی چیز باشند اما دلشان خوش است به همان چیزهایی که دارند..

امشب برای آرامش قلبی و درونی یکدیگر دعا کنیم همان آرامشی که جز با یاد و ذکر خداوند بدست نخواهد آمد

دعاهایتان مستجاب ، دلهایتان آرام

#داریوش_فرضیایی#عموپورنگ#مجری_کودک#من