به گزارش پارس نیوز، 

خاموش شدن صدایی خوش... خاطراتی که پر کشید و رفت و هست...

استاد پرویز بهرام با صدایی ماندگار از بین ما رفتند

بعید میدونم کسی باشه که باصدای شنیدنی ایشون خاطره نداشته باشه

از جاده ابریشم گرفته تا فیلمها و سریالهای دیدنی که با دوبله و صدای ایشون شنیدنی شدن...

افسوس...

می ترسم از روزگاری که صداهای خوشش یکی پس از دیگری خاموش

می شوند

خدمت خانواده محترم استاد بهرام، همکاران هنرمندم در دوبله، و همه شما مردم شریف تسلیت میگم

AndroidOnlineNewsImage.aspx22