به گزارش پارس نیوز، 

جدیدترین تصویر منتشر شده از حدیث میرامینی و همسرش، مجتبی رجبی را مشاهده می کنید.

Screenshot_20190523-001733_Instagram