به گزارش پارس نیوز، 

فقیهه سلطانی با انتشار این پست تولد همسرش را تبریک گفت.