به گزارش پارس نیوز، 

شهرزاد کمال زاده این عکس را در اینستاگرام به اشتراک گذاشته است.