به گزارش پارس نیوز، 

محمدرضا گلزار این عکس را در اینستاگرام به اشتراک گذاشته است.