به گزارش پارس نیوز، 

شهرام قائدی این عکس را در اینستاگرام به اشتراک گذاشته است.