به گزارش پارس نیوز، 

هادی حجازی فر با انتشار این عکس نوشت: خودمم دیگه یادم رفته چه شکلی ام .. عکس : مجید طالبی