به گزارش پارس نیوز، 

مریم مومن این استوری را در اینستاگرامش منتشر کرد.