به گزارش پارس نیوز، 

سینا مهراد این عکس را در اینستاگرامش منتشر کرد.