به گزارش پارس نیوز، 

مهدی سلوکی این عکس را در اینستاگرامش منتشر کرد.