به گزارش پارس نیوز، روناک یونسی بازیگر کشورمان عکس جدیدی از خودش را منتشر کرده است.

این بازیگر 38 ساله عکسی از خودش در باشگاه ورزشی منتشر کرد.

روناک یونسی نوشت:

*****

ازمتفاوت بودن نترس
سبک زندگی خودت را داشته باش
وحتی اگرنتیجه اش تنهایی بود

بدان که تنهایی، بهتر از بودن در میان کسانی ست
که تورا درصورتی دوست دارند که مانند آنها رفتارکنی!


سلفی روناک یونسی در باشگاه ورزشی

ronakyounesi_12