به گزارش پارس نیوز، شیوا طاهری با انتشار این عکس نوشت:

و رسالت من این خواهد بود
تا دو استکان چای داغ را
از میان دویست جنگ خونین
به سلامت بگذرانم
تا در شبی بارانی
آن ها را
با خدای خویش
چشم در چشم هم نوش کنیم
#حسین_پناهی
#شیواطاهری

AndroidOnlineNewsImage (3)