به گزارش پارس نیوز،  بهنام بانی در مراسم ختم بهنام صفوی را مشاهده می کنید 

AndroidOnlineNewsImage (4)