به گزارش پارس نیوز، مصطفی کیایی این عکس را منتشر کرد.

AndroidOnlineNewsImage