به گزارش پارس نیوز، شیلا خداداد با انتشار این عکس نوشت: 
مشکل آدمها از جایی شروع شد که نگاهشان به هم نگاه آدم به آدم نبود،،،نگاه آدم به فرصتها بود

AndroidOnlineNewsImage