به گزارش پارس نیوز، مانی نوری این عکس را منتشر کرد.

AndroidOnlineNewsImage (12)