به گزارش پارس نیوز، فاطمه گودرزی با انتشار این عکس نوشت: 
روز گلونی مبارک ( روسری مخصوص زنان لر)

AndroidOnlineNewsImage (1)