به گزارش پارس نیوز، مجید واشقانی با انتشار این عکس نوشت: 
دکتر وکیلی دمت گرم
دکتر موسوی دمت گرم
حرفه ای ،
حالا کار داریماااااا ..صبر کنید

AndroidOnlineNewsImage (5)